Orba alebo oranie je najstaršia a najčastejšie vykonávaná operácia základnej prípravy pôdy, pri ktorej sa pôda premieša, rozdrobí, obráti a nakyprí. Pozemky sa orú jeden až dvakrát ročne na všetkých obrábaných pôdach s kultúrnymi rastlinami. Základným nástrojom na orbu v moderných podnikoch s rastlinnou výrobou je pluh.

Orba

Význam orby upraviť

 • Obracanie pôdneho odvalu – vrchná časť ornice sa premiestňuje na dno brázdy a spodná časť na povrch.
 • Zapracovanie rastlín a burín, ktoré vzišli po podmietke – zapracúvajú sa aj organické a priemyselné hnojivá, prípadne zelené hnojivá a všetky pozberové zvyšky, ktoré neboli zapravené pri podmietke.
 • Obracaním pôdneho odvalu sa ničia rastlinní škodcovia a choroby – na dne brázdy majú minimálne podmienky pre život.

Typy orby upraviť

 • Letná orba – strnisková – prvá orba po podmietke alebo po zbere predplodín. Využíva sa pred sejbou zelených hnojív a kŕmnych plodín. Hĺbkové rozmedzie 12 – 15 cm. Horná hranica (15 cm) orby sa využíva pre ľahké pôdne druhy a spodná (12 cm) pre ťažšie pôdy. Zabraňuje vzlínaniu vody, pretože sa nasledovnými pôdnymi prácami rozrušujú pôdne kapiláry (bránením alebo valcovaním).
 • Stredná orba – predsejbová – všeobecne najčastejší druh orby. Hĺbka: 18 – 24 cm. Využíva sa 3 až 5 týždňov pred ozimnou sejbou. Zapracúvajú sa organické, priemyselné hnojivá (fosforečné, dusikaté, draselnaté, nie však vápenaté) a maštaľný hnoj.
 • Hlboká orba – jesenná – vykonáva sa približne do stredu novembra (do zamrznutia pôdy). Je to príprava pre sejbu jarín. Hĺbka: 24 – 30 cm.
 • Veľmi hlboká orba – jesenná – zväčša sa vykonáva pre okopaniny (napr. cukrová repa), a hlboko zakoreňujúce rastliny (napr. lucena siata, ďatelina lúčna). Hĺbka: 30 – 35 cm.
 • Jarná orba – náhradná – využíva sa iba v krajných prípadoch, kedy sa nestihla vykonať jesenná orba. Nevýhodou je strata pôdnej vlahy zo zimných mesiacov, ktorá sa otvorením pôdy postupne vyparí. Preto sa používa hĺbka 15 – 20 cm. Považuje sa za nežiaducu orbu.
 • Podrývanie – drobí sa nepriepustná vrstva ornice, umožňuje lepšie odtekanie dažďovej vody do spodných vôd a zároveň sa zlepšuje kapilárne vzlínanie pôdy. Raz za 3 – 4 roky.
 • Rigolovanie – využíva sa pri zakladaní špeciálnych honov. (chmelnice, ovocné sady, vinice) Do hĺbky 50 – 60 cm sa zapravuje úrodná vrstva ornice, hnojivá a maštaľný hnoj. Zvyšuje sa množstvo živín pre hlboké korene.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Oranie
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oranie

Externé odkazy upraviť