Organológia (hudba)

Organológia je veda o organe(och), ich vývoji, stavbe, funkcii, akustických a výrazových vlastnostiach.