Ornitológia (z gréckych slov ornis, ornithos – vták a Logos – veda) je zoologická veda, ktorá sa zaoberá štúdiom vtákov.

Pojmom ornitológ sa označuje každý amatérsky aj profesionálny prírodovedec, ktorý sa zaoberá ornitológiou.

Iné projekty upraviť