Ostrica sedmohradská

Ostrica sedmohradská (Carex transsilvanica, syn. Carex depressa subsp. transsilvanica) je rastlina z čeľade šachorovité (Cyperaceae). Je uvedená v Červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska ako zraniteľný druh.