Osvojovanie si sveta človekom

Osvojovanie si sveta človekom je interakcia človeka a sveta vo forme umenia, náboženstva, filozofie, vedy, každodenného života, praxe.

Estetické osvojovanie si sveta človekom je forma osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej vzniká alebo sa odohráva bytie estetických hodnôt.

Zahŕňa predovšetkým umelecké osvojovanie si sveta.

Vedecké osvojovanie si sveta človekom je jeden zo základných spôsobov vzťahovania sa človeka k svetu vyznačujúci sa systematickým a cieľavedomým produkovaním poznatkov týkajúcich sa podstaty vecí; veda.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.