Otaku je japonský hanlivý výraz vo svete všeobecne používaný pre ľudí čo obľúbujú manga a anime zaužívaný aj v iných krajinách sveta