Otužovanie je proces zvyšujúci toleranciu organizmu voči extrémnym podmienkam, obvykle chladu, tým, že sa najprv vystaví rovnakým avšak menej extrémnym podmienkam.

Alebo tiež:

Otužovanie je krátkodobé vystavovanie živého organizmu nepriaznivým podmienkam, obvykle nízkej teplote, ktorého účel je zvýšiť schopnosť organizmu týmto podmienkam odolávať a znášať ich bez zdravotnej ujmy.

Charakteristika upraviť

Otužovanie sa môže tykať ľudí, rastlín alebo zvierat. Často sa používajú slovné spojenia „otužilé rastliny“ alebo „otužilé zvieratá“.

Pojem otužovanie síce v našom jazyku najčastejšie spájame s adaptáciou organizmu na chlad, avšak v bojových športoch a bojových umeniach sa tento pojem často požíva na označenie cvičení s cieľom zvýšiť odolnosť úderových plôch tela športovca voči úderom.

Slovom „otužilec“ v našom jazyku označujeme človeka odolného voči chladu.


Formy otužovania chladom u ľudí upraviť

Otužovanie chladom je proces zameraný na zlepšovanie termoregulačných schopností ľudského tela.

Existuje viacero spôsobov a metód otužovania chladom.

 • Otužovanie vzduchom
 • Otužovanie vodou
 • Otužovanie snehom
 • Saunovanie
 • Otužovanie v kryokomore

Vek otužilcov upraviť

Otužovanie je v vhodné pre ľudí v každom veku. U malých detí sa odporúča postupovať opatrne.

Najstarším otužilcom v Česku bol Ladislav Nicek, ktorý plával v ľadovej vode až do svojej smrti, naposledy vo veku 97 rokov v roku 2011. Zomrel v máji 2011 vo veku 97 rokov.[1][2]

Otužovanie detí upraviť

Pri otužovaní detí musíme zohľadňovať odlišnosť detského organizmu od organizmu dospelých ľudí. Základom otužovania u detí je dobrovoľnosť, pravidelnosť a postupnosť zvyšovania pôsobenia chladu. Násilné formy otužovania môžu u detí viesť k nenávisti voči otužovaniu, ktorá neraz pretrváva až do dospelosti. Správne prevádzané otužovanie má u detí vyvolávať pocit radosti a nie utrpenie.

Za základ pri otužovaní sa pokladá pravidelné každodenné sprchovanie studenou vodou.

Český otužilec, pán Pokorný tvrdil, že otužovanie neprospieva len zdraviu ale, že zlepšuje aj prospech vo škole.[3]

Ak postupujeme správne, aj u detí sa dá postupne vypestovať vysoký stupeň otužilosti. Existujú deti školského veku, ktoré dokážu plávať 25 metrov v ľadovej vode,[4] niektoré až 50 metrov, alebo dokážu byť až 5 minút ponorené v ľadovej vode s teplotou blízkej k 0°C.[5][6]

Niektoré formy otužovania vodou upraviť

Zimné plávanie upraviť

Zimné plávanie je najvyššou a najúčinnejšou formou otužovania, konajú sa v ňom pravidelné závody a šampionáty. Obzvlášť extrémnou formou zimného plávania je plávanie pod ľadom.


Iné druhy otužovania upraviť

Otužovanie úderových plôch upraviť

Otužovanie úderových plôch je forma otužovania používaná v bojových športoch a bojových umeniach. Ide o spevňovanie miest, ktorými bojovník útočí alebo na ne dostáva údery. Tieto miesta počas tréningov sú vystavované úderom tak, aby postupne dochádzalo k ich spevňovaniu a to do takej miery, aby pri zásahoch bojovník nepociťoval bolesť. Jedná sa hlavne o kĺby na rukách, holene, stehenné svaly a vnútorné strany stehien, rebrá, brucho a predlaktia.[7]

Otužovanie rastlín upraviť

Otužovaním rastlín rozumieme postupné navykanie rastlín na vonkajšie podmienky. Ide najmä o rastliny, ktoré sú pestované v miestnosti alebo v skleníku a chystáme sa ich presadiť do vonkajšieho prostredia. Dôležité je predovšetkým u mladých alebo novo kúpených rastlín. Privykanie na chladnejšie prostredie vykonávame postupnou úpravou vegetačnej teploty.[8]

Referencie upraviť

 1. ZSILLEOVÁ, Miriam. Ladislav Nicek - najstarší otužilec [online]. sme.sk, 2011-05-21, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
 2. POKORNÝ, Tomáš. Zemřel nestor otužilectví Ladislav Nicek [online]. denník.cz, 2011-05-19, [cit. 2023-01-30]. Dostupné online. (cz)
 3. Otužování - oblékání dětí školního věku [online]. doktorka.cz, 2018-09-10, [cit. 2023-01-30]. Dostupné online. Archivované 2023-01-30 z originálu. (cz)
 4. Энергия Холода. Фестиваль закаливания и зимнего плавания [online]. 2021-12-18, [cit. 2023-01-30]. Dostupné online. (po rusky)
 5. The Cringebros. Surviving 5 minutes in an ice cold river [online]. 2023-01-27, [cit. 2023-01-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. The Cringebros. I take an ice bath for 5 minutes 30 seconds [online]. 2023-01-20, [cit. 2023-01-30]. Dostupné online. (po anglicky)
 7. Otužování úderových ploch [online]. box.clanweb.eu, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online. (cz)
 8. NÔTA, Ivan. Kedy a ako začať s jarným otužovaním balkónových rastlín [online]. dobrarada.sk, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.