Overovanie je zisťovanie pravdivosti, správnosti, jestvovania niečoho, presvedčenie sa o niečom.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.