Ozonidy sú binárne (dvojprvkové) zlúčeniny ozónu s elektropozitívnymi prvkami.

Vo svojej štruktúre obsahujú ozonidový anión O3-. Štruktúra ozonidov je zhodná so štruktúrou ozónu, ale navyše obsahujú jeden elektrón, ktorý je umiestnený do delokalizovaného protiväzobného orbitálu. Preto je oxidačné číslo ozonidového aniónu I-, (O3)I-.

Názov je zložený z podstatného a prídavného mena. Podstatné meno udáva aniónovú zložku, tj. ozonid, a prídavné meno katiónovou zložku. Koncovka prídavného mena udáva aj oxidačné číslo tohto prvku.