Ozubenie je súbor pravidelne rozložených zubov na obvode súčastí prevodov (kolies, hrebeňov, segmentov) slúžiaci na prenos sily z jednej súčasti na druhú.

Typy ozubenia upraviť

Podľa tvaru zuba, resp. boku zuba rozoznávame ozubenie:

Špeciálnym prípadom ozubeného prevodu je systém

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.