Párne číslo

Párne číslo je každé celé číslo, ktoré je celočíselným násobkom čísla 2. Celé čísla, ktoré nie sú párne, sú nepárne.

Parity of 5 and 6 Cuisenaire rods.png

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.