Pátos

psychologický stav do ktorého patria tieto javy:prudké vzrušenie, oduševnenie; vzletné vyjadrenie

Pátos (gr.) je psychologický stav do ktorého patria tieto javy:prudké vzrušenie, oduševnenie; vzletné vyjadrenie.

Pátos alebo pathos (z gréc. pathein, podliehať niečomu, trpieť) znamená v klasickej rétorike jeden z troch spôsobov presviedčania (vedľa osobnej presvedčivosti rečníka a vecných argumentov), čiže emotívne apelovanie na poslucháčov alebo čitateľov. Patetický rečník používa citovo nabité metafory, povznesený jazyk i spôsob prednesu a veľké, pôsobivé gestá. Môže na poslucháčov útočiť výčitkami, aj priamo vyzývať k činu. Ako patetický označujeme príhovor, ktorý je príliš nadnesený, prehnaný (až premrštený), citovo vzrušený, emotívny, expresívny, hoci tomu celkový kontext a význam príhovoru nezodpovedá. Často sa v patetickom príhovore objavujú klišé, nevhodné použitie metafor a pod. Patos sa často objavuje vtedy, ak sa snaží autor v čitateľovi (divákovi) vyvolať city ako lásku, nadšenie, nenávisť, odpor, strach a i. a hoci je občas nevyhnutný, obvykle ukazuje na obmedzené vyjadrovacie schopnosti autora.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.