Pôrodná trauma je podľa Otta Ranka protrahovaná vyvrhnutosť z pohodlia maternice do nepriateľského, zmyslovo studeného sveta, do prostredia sterilných pôrodníc; predpoklad, že tu tkvie príčina väčšiny neskorších neuróz.

Za podobnú traumu sa považovalo aj odstavenie od matkinho prsníka.

Väčšina dnešných autorov zastáva názor, že ľahký či obťažny priebeh pôrodu závisí od psychických a sociálnych okolností matkinho života (šťastné manželstvo, nemanželské dieťa, prvý alebo ďalší pôrod), a že trvanie týchto okolností po pôrode a matkin postoj k dieťaťu majú omnoho významnejší vplyv na jeho vývoj i hladinu úzkosti, než môže spôsobiť vlastný akt pôrodu.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.