Pôvabný kvark alebo kvark c alebo šarmový kvark je kvark druhej generácie s elektrickým nábojom +(2/3) e. Je to tretí najťažší kvark, má energiu 1,3 GeV, čo je o niečo viac, ako hmotnosť protónu. Predpovedal ho v roku 1970 Sheldon Glashow, John Iliopoulos a Luciano Maiani. Prvýkrát bol pozorovaný v novembri 1974, so súčasným objavením "pôvabnej" častice J/ψ v Stanford Linear Accererator Center skupinou, ktorú viedol Burton Richter a tiež v Brookhaven National Laboratory skupinou, ktorú viedol Samuel Chao Chung Ting. Časticu bola pomenovaná ako J skupinou z BNL a ako ψ skupinou z SLAC group a keďže nebolo možné vyriešiť túto kontroverziu, začal sa používať názov J/ψ.