PNP tranzistor je druh tranzistora, ktorý obsahuje dva polovodiče typu P a jeden typu N. Ako z názvu vyplýva, polovodiče sú usporiadané tak, že dva polovodiče typu P obklopujú polovodič typu N. Takýto tranzistor potom funguje podobne ako dve diódy otočené k sebe (-►|-|◄-).