PROM (user-Programmable Read-Only Memory) je používateľom preprogramovateľná ROM.

Základom pamäte je matica prepaľovacích spojok (NiCr) alebo tzv. „antifuse“, spojok z polykryštalického kremíka ktoré sú normálne nevodivé a pri pretavení sa stanú vodivými. Matica je doplnená diódami a dekodérmi pre adresáciu.

Používateľ môže zmeniť obsah takejto pamäti pomocou špeciálneho zariadenia, nazývaného programátor. Nevýhodou je, že raz uložený obsah nie je možné ďalej meniť. Čas prístupu je typicky menej ako 100 ns.

Typicky ide o pamäte vyrobené bipolárnou technológiou a kvôli nízkej možnej hustote integrácie, vysokým nárokom na programátor, pomalým programovacím postupom, a najmä existenciou lepších druhov (EPROM, EEPROM/FLASH) ich vývoj ustrnul v osemdesiatych rokoch.

Tento druh pamätí sa v súčasnosti v praxi takmer vôbec nepoužíva.