Pacific States

Pacific States je jeden z regiónov USA nachádzajúci sa na západnom okraji Spojených štátov. Nachádza sa tu 5 štátov, Aljaška, Kalifornia, Havaj, Oregon a Washington.

Poloha