Papuánske jazyky

Papuánske jazyky sú predpokladaná jazyková rodina asi 750 – 1000 jazykov na ostrove Nová Guinea a v jeho blízkom okolí.

Hoci existencia jazykovej rodiny (teda genetickej príbuznosti) týchto jazykov nebola ešte bez výhrad dokázaná, je stále viac isté, že miera príbuznosti týchto jazykov prekračuje prah náhodnosti, a nejde teda len o kolektívne pomenovanie. Analýza týchto jazykov je ale veľmi komplikovaná, pretože ich je veľa, jazyková situácia sa rýchlo mení, častý je bilingvizmus aj multilingvizmus u jednotlivých (etnických) spoločenstiev a silné sú aj vplyvy európskych misionárov a podobne. Veľmi bežná je aj konvergencia jazykov.

Najväčším papuánskym jazykom je enga, ktorou hovorí asi 170 000 ľudí.

KlasifikáciaUpraviť

Klasifikácia podľa Greenberga (1971)Upraviť

Greenberg nepozná skupinu papuánske jazyky, ale len širšiu skupinu (pozri) indopacifické jazyky. Toto delenie nie je všeobecne akceptované a protirečí aj dole uvedeným deleniam.

Klasifikácia podľa akualizovaného Würma (197?), podobne Kausen (2005) a EthnologueUpraviť

V zátvorke je počet jazykov

Od Würmových čias sa našla nová skupina pre dva jazyky dovtedy považované za izolované

a identifikovali sa viaceré nové jazyky, z toho dva boli spojené do skupiny:

Problematické jazyky:

  • anêm (=karaiai) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov
  • ata (=pele-ata, wasi) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov
  • taiap (=gapun) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do sepik-ramuských jazykov
  • yawa (=yava) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) skupina dvoch jazykov v rámci "jazykov zálivu Greelvink"
  • yele (=yélî dnye) – buď izolovaný jazyk, alebo potom (napr. v hornej klasifikácii) zaraďovaný do východopapuánskych jazykov

Klasifikácia podľa RossaUpraviť

Ross prehodnotil Würmovu klasifikáciu, ale len na základe čisto lexikálnych kritérií. Dospel k sčasti odlišnému výsledku Okrem iného sú podľa neho jazyky yoke-warembori austronézske jazyky. Rodina ostrova Reef a Santa Cruz (u Wurma východopapuánske jazyky) je buď oddelená skupina alebo patrí do austronézskych jazykov.

Rodiny:

Izolované jazyky (podľa polohy):

severný Irian:

provinia Sandaun:

rieka Sepik:

Bismarckovo súostrovie:

Iné

Bývalé izolované jazyky, ktoré Ross klasifikoval:

Neklasifikované pre nedostatok dát:

Nezohľadnené:

  • baibai (2)
  • pyu (izolovaný)
  • bayono-awbono (2)
  • kazakuru (3)
  • ako aj viacero izolovaných jazykov vo Würmových transnovoguinejských jazykoch a iné návrhy