Paródia je literárne, filmové, hudobné alebo iné dielo zosmiešňujúce druhé dielo a myšlienky v ňom obsiahnuté, no nie priamo, ale verným a slepým stotožňovaním sa s jeho ideami. V hraničných situáciach nám tak odhaľuje nedostatky a chyby ideí a myšlienok kritizovaného diela.