Parúzia (παρουσία) je podľa Nového zákona druhý príchod Ježiša Krista z neba na Zem (Jahveho deň), pred posledným súdom, ako triumfátora, vzkriesiaceho mŕtvych. Biblickými zdrojmi sú slová Ježiša v evanjéliách, komentáre sv. Pavla a sv. Jána.