Paradigmatický vzťah

Paradigmatický vzťah je relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré možno zameniť v danom kontexte. Paradigmatické vzťahy spolu so syntagmatickými vzťahmi tvoria štruktúru jazyka.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.