Paradox je jav zdanlivo odporujúci všeobecnej skúsenosti, ale pochopiteľný z hlbšieho štúdia prírodných zákonov.

Niektoré fyzikálne paradoxy

upraviť