Parcelácia

Parcelácia je rozdelenie rozsiahleho pozemku alebo súboru pozemkov na iný súbor pozemkov.