Parcela je v geodézii geometrické určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape s vyznačením parcelného čísla. Hovorovo je parcela malý pozemok.