Patológia človeka

Patológia človeka je náuka o chorobných zmenách organizmu. V patológií sa sledujú funkčné a štruktúrne zmeny zapríčinené chorobou.

LiteratúraUpraviť

  • Patológia: Učebnica pre lekárske fakulty, 1. vyd. Martin: Osveta, 1974, 715s., Blahoslav Bednář a kol.