Penológia

Penológia je náuka o treste, interdisciplinárne odvetvie, ktoré sa zaoberá problémami výkonu trestu.