Percentuálny bod

Percentuálny bod alebo percentný bod alebo percentový bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách pri rovnakom základe. Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % (t.j. nárast o 50% pri základe 10%) znamená nárast o 5 percentuálnych bodov (15 % - 10 % = 5 % = 5 percentuálnych bodov).

Nie je to jednotka v matematickom alebo fyzikálnom zmysle. Percentuálny bod je bezrozmerné číslo udávajúce nárast alebo pokles sledovanej hodnoty v stotinách ich relatívnej hodnoty voči vzťažnej hodnote, takže zmena o jeden percentuálny bod znamená zmenu o jednu stotinu hodnoty.

Podrobný príkladUpraviť

Hodnota veličiny z v čase t1 (z1) je 20 % (t.j. 20/100). Hodnota tej istej veličiny v čase t2 (z2) je 30 % (t.j. 30/100 z toho istého základu).

Zmena hodnoty veličiny z medzi časom 1 a časom 2 sa dá vyjadriť troma spôsobmi:

a) ide o nárast o 50 % zo z1, keďže (0,30-0,20)/0,20 = 0,5 = 50/100, t.j. percentuálna zmena je 50 % (t.j. 0,5.100)
b) ide o nárast o 10 percentuálnych bodov, keďže 30 % - 20 % = 10 %, t.j. absolútna zmena je 10 percentuálnych bodov
c) ide o nárast o 10 % zo základu, z ktorého sa počíta veličina z, keďže 30 % - 20 % = 10 %

Často dochádza k zámene možnosti c) s možnosťou a), t.j. hovorí sa mylne o náraste o 10% zo z1, hoci sa myslí nárast o 10 percentuálnych bodov.

Bázický bodUpraviť

Používa sa aj menšia jednotka s hodnotou stotiny percentuálneho bodu zvaná bázický bod ().

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Prozentpunkt na nemeckej Wikipédii a Procento na českej Wikipédii.