Periklymenos (syn Nélea)

Periklymenos (starogr. ΠερικλύμενοςPeriklymenos, lat. Periclymenus) je v gréckej mytológii syn pylského kráľa Nélea a jeho manželky Chlóridy.[1][2]

Periklymenos, najstarší[3] z dvanástich synov Nélea,[2][4] dostal od svojho starého otca boha Poseidóna schopnosť ľubovoľne sa premieňať na hada, leva alebo na včelu.[5][1]

Periklymenos bol účastníkom výpravy Argonautov za zlatým rúnom do ďalekej Kolchidy.[6] So svojimi desiatimi bratmi a s otcom sa na strane élidského kráľa Augeia zúčastnil vojny proti Heraklovi a táto vojenská výprava ich všetkých stála život.[5] Herakles v boji zabil najprv jeho bratov i otca, a on sa pre svoju záchranu premenil na včelu, ale Heraklovi aj tak neunikol, ako si sadol na jedného zo zapriahnutých koňov, Herakles ho rozmliaždil dlaňou.[1] (podľa inej verzie sa premenil na orla a smrti unikol[4])

Néleov rod však jeho smrťou nevymrel, lebo jeho najmladší brat Nestor prežil.[5] Keďže bol ešte vtedy mladý a slabý, bojov sa nezúčastnil. Nestor sa následne ujal vlády v Pyle[2] a po dlhých rokoch sa ako najstarší z achájskych vodcov preslávil v trójskej vojne.[2][1]

Referencie a bibliografia upraviť

  1. a b c d Vojtech Zamarovský. Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava : Mladé letá, 1980. 66-048-80. S. 371.
  2. a b c d Diodoros, Bibliotheca historia, 4,68,6.
  3. Apollónios Rodský, Argonautica, 1,156.
  4. a b Hyginus, Fabulae 10.
  5. a b c Apollodoros, Kronika, 1,9,9.
  6. Hyginus, Fabulae 14.