Periodická funkcia je matematická funkcia, ktorá sa neustále opakuje v pravidelných intervaloch a periódach. Vo vede sa využívajú periodické funkcie v kmitaní, vo vlnách a všetko ostatné, čo sa považuje sa periodické (nekonečné). Každá funkcia, ktorá periodická nie je sa nazýva neperiodická. Funkcia f je periodická vtedy, keď nenulová konštanta P v prípade, že x sa nachádza v doméne. f(x+P)=f(x) Napríklad funkcia sínus je periodická s periódou 2π sin(x+2π)=sin x

Periodická funkcia s periódou p