Rehoľa chudobných regulárnych klerikov Božej Matky Zbožných škôl

(Presmerované z Piaristi)

Piaristi, tiež Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl (lat. Ordo Clericorum regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) alebo kratšie Rád Zbožných škôl alebo Zbožné školy sú chudobný katolícky rehoľný rád. Rád založil v Ríme roku 1621 (18. november) sv. Jozef Kalazanský. Pápež Pavol V. ho schválil ako kongregáciu v roku 1617. V roku 1621 ho pápež Gregor XV. povýšil na rehoľný rád. Jeho členovia sa nazývajú piaristi (zbožní).

Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.

"Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od základov správne čítať, písať, počítať, učiť ich latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme im to podávať čo najľahšou formou." (sv. Jozef Kalazanský)

Heslo rehole, ktoré zakladateľ vyjadril v rôznych formách, znie takto: K väčšiemu rastu zbožnosti (lat. Ad maius pietatis incrementum) v skratke: A + M + P + I.

Osobnosti rehole upraviť

  • Jozef Branecký (* 1882 – † 1962), rektor slovenskej rehole piaristov, spisovateľ a popularizátor miestnej histórie
  • Cyril Guniš (* 1901 – † 1974), rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, pedagóg.[1]
  • Jozef Horvátik (* 1919 – † 2009), provinciál rehole, ktorý obnovil oficiálnu činnosť rehole po páde komunistického režimu na Slovensku

Referencie upraviť

  1. KUBANOVIČ, Zlatko: Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov (Od dona Bosca do roku 1924). Bratislava : Don Bosco, 2019. ISBN 978-80-8074-436-6. S. 239 - 240.

Externé odkazy upraviť