Piestový čap

Piestový čap spája piest s ojnicou. Prenáša sily vyvolané tlakom pracovnej náplne nad piestom a zotrvačné sily vyvolané nerovnomerným pohybom hmoty piesta na ojnicu. Je počas činnosti motora namáhaný striedavo strihom. Je zaťažovaný vysokými tlakmi, ale najmä pravidelnou zmenou zmyslu tlaku a ťahu. Kurióznym je, že za studena sa otáča v oku ojnice a keď sa motor zohreje, tak sa otáča v pieste pričom je pevne zovretý okom ojnice[chýba zdroj]. Je to oceľová kalená rúrka. Na povrchu je cementovaná. Piestový čap je v pieste proti axiálnemu vysunutiu zaistený segerovymi poistkami.

Umiestnenie piestového čapu v pieste