Pilotná vlna

Pilotná vlna je predpoklad z kvantovej teórie so skrytými parametrami, v ktorej vlna funguje ako vedúci (pilotný) element, určujúci pohyb s ňou spojenej častice.