Planimetria

Planimetria alebo geometria v rovine je časť euklidovskej geometrie zaoberajúca sa dvojrozmernými útvarmi.