Platobný styk sú všetky platby, ktoré sa uskutočnia medzi ekonomickými subjektami bez ohľadu na dôvod platenia.

Platobný styk sa môže uskutočniť:

 • medzi dvoma subjektmi - pričom každý subjekt z nich dostáva určité plnenie od druhého subjektu:
  • podnik →(tovar)→ spotrebiteľ
  • podnik ←(peniaze)← spotrebiteľ
 • ako jednostranný vzťah - ekonomický subjekt nedostáva protiplnenie
  • podnik →(platba dane)→ daňový úrad

Členenie platobného styku:

 • z územého hľadiska
  • tuzemský platobný styk
  • zahraničný platobný styk
  • medzinárodný platobný styk
 • podľa použitého nástroja platenia
  • hotovostný platobný styk – bankovky a mince
  • bezhotovostný platobný styk – účty, cenné papiere, zmenky
  • kombinovaný platobný styk