Plutva (pinna) je pohybový orgán vodných živočíchov.[1]

Schéma Lampanyctodes hectoris:
(10) prsná plutva, (9) brušná plutva, (3) chrbtová plutva, (4) tuková plutvička, (7) análna plutva, (6) chvostová plutva

Všetky ryby (Osteichthyes) majú veľa výbežkov, ktoré sa nazývajú plutvy. Používajú sa ako stabilizátory aj na zmenu smeru. Plutvy sú vystužené zvláštne tvarovanými lúčmi. Sú to tyčinky z kostí alebo pružnej hmoty, ktorá sa nazýva chrupavka.

Ryby majú dve súpravy plutiev:[2]

 • párne – po bokoch tela. Riadia pohyb nahor a dole.
  • brušné/ventrálne (pinna ventralis) – býčko rúrkonosý ich má zrastené a úhor ich nemá
  • prsné/pektorálne (pinna pectoralis)
 • nepárne – ležia za sebou uprostred chrbta alebo brucha
  • análna/podchvostová (pinna analis)
  • chvostová/kaudálna (pinna caudalis)
  • chrbtová/dorzálna (pinna dorsalis) – ostriežovité ich majú zdvojené

Lososovité a sumčeky majú aj tukovú plutvičku (pinna adiposa), tá nemá kostené lúče.

Referencie upraviť

 1. ORSZÁGHOVÁ, Zlatica; SCHLARMANNOVÁ, Janka, a kol. Terminologický zoologický slovník. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. 231 s. ISBN 978-80-223-2927-9. S. 142.
 2. HOLČÍK, Juraj; HENSEL, Karol. Ichtyologická príručka. Bratislava : Obzor, 1971. 217 s.