Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Pneumatika pozri Pneumatika (rozlišovacia stránka).

Pneumatika je vzduchom plnená pružná súčasť dopravných prostriedkov. Má obvykle tvar toroidu a je nasadená na vonkajšom obvode kolesa. Zaisťuje prenos síl medzi kolesami a vozovkou a pôsobí hlavne ako prvotné odpruženie. Vo vnútri pneumatiky býva duša, ale používajú sa často aj bezdušové pneumatiky. Najbežnejším materiálom pre výrobu pneumatík je vulkanizovaná guma.

Pneumatika väčšieho rozmeru

Časti pneumatiky

upraviť

Pneumatika môže mať nasledovné časti:

 1. plášť - povinná časť každej pneumatiky
 2. duša - nie je prítomná pri bezdušových pneumatikách
 3. ochranná vložka - je prítomná pri niektorých pneumatikách pre nákladné automobily s dušou

Plášť pneumatiky

upraviť
 
Rez plášťom pneumatiky:1,2 - behúň, 3 - kostra, 4 - bočnica, 5,6 - nárazník, 7 - pätkové lano, 8 - pätka

Plášť pneumatiky má niekoľko častí. Základ tvorí kostra, ktorej textilné alebo oceľové vlákna sú upevnené k oceľovým drôtom uloženým v pätke pneumatiky. Kostra má hlavný podiel na nosnosti a tvare pneumatiky. Ďalšou časťou je pätka. Jej hlavnou úlohou je prenesenie všetkých síl medzi ráfikom a pneumatikou, vedenie a udržanie pneumatiky v ráfiku a utesnenie. V pätke je po obvode zakotvený jeden alebo viac oceľových drôtov. Nasleduje behúň, vrchná časť pneumatiky na povrchu opatrená vzorom - dezénom. Na behúň nadväzujú boky, ktoré chránia pneumatiku zo strany a zaisťujú potrebnú bočnú tuhosť. Niektoré, zvlášť nízkoprofilové pneumatiky majú ešte na boku akúsi zosilnenú časť, nadväzujúcu na pätku. Okrem zosilnenia boku má toto za úlohu chrániť okraj ráfiku pred poškodením. U radiálnych pneumatík je potom ešte medzi kostrou a behúňom tzv. nárazník, tvorený tiež textilnými alebo oceľovými vláknami, ktorý zlepšuje pevnosť kostry. Väčšina pneumatík, s ktorými sa môžeme stretnúť sú práve radiálnej konštrukcie. Radiálna znamená, že kostra je uložená kolmo ku stredovej osi pneumatiky. Nad kostrou je potom nárazník so šikmo uloženými vláknami. U starších osobných automobilov sa tiež používajú diagonálne plášte. Pri nich je kostra uložená šikmo. Nárazník nemajú.

Duša je duté teleso v tvare toroidu s ventilom. Vyrába sa z prírodného kaučuku, alebo butylkaučuku. Hrúbka steny duše pre osobné automobily je 1,5 mm až 2 mm, pre nákladné 3 - 4 mm. Jej úlohou je nepriepustne uzavrieť vzduch v nej stlačený.

Ochranná vložka

upraviť

Pri pneumatikách pre nákladné automobily s dušou, ak hrozí riziko poškodenia duše povrchom ráfika sa vkladá na vonkajší obvod ráfika ochranná vložka. Vložka má tvar tvarovanej obruče, ktorá zabezpečí plynulý prechod medzi pätkou plášťa a ráfikom. Zároveň zabezpečí oddelenie povrchu duše od ráfika. Vyrába sa kaučukovej zmesi.

Označenie pneumatík

upraviť

Základné označenie

upraviť
 
Príklad označenia pneumatiky

Pneumatiky sa dajú určiť charakteristickými údajmi, vyznačenými na boku plášťa:

 • Menovitá šírka profilu plášťa:
  • novší spôsob v mm
  • starší spôsob v palcoch (napr. diagonálne pneumatiky pre nákladné automobily)
 • Profilové číslo v %. Udáva pomer medzi výškou profilu a menovitou šírkou profilu pneumatiky
 • Typ konštrukcie:
  • R - radiálna
  • - (pomlčka) - diagonálna
  • B - semiradiálna
 • Priemer pneumatiky v mieste dosadacej plochy pätky k ráfiku (v palcoch).
 • Index nosnosti (LI). Udáva sa dvojmiestnym číselným kódom, napr. "79".
 • Kategória rýchlosti (SI), alfanumerický kód, napr. "T".

Príklad označenia pneumatiky: 165 / 70 R13 79 T znamená:

 • 165 - menovitá šírka v mm (v skutočnosti býva pneumatika o niečo širšia)
 • 70 - profilové číslo, hovorí, že profil (výška boku) pneumatiky je 70% jej menovitej šírky
 • R13 - priemer dosadacej plochy pätky pneumatiky v palcoch (písmeno „R“ označuje radiálnu konštrukciu).
 • 79 - nosnosť pneumatiky (79 zodpovedá 437 kg)
 • T - kategória rýchlosti (T=do 190 km/h

Doplnkové označenie

upraviť

Doplnkové informácie môžu byť:

 • Obchodný názov výrobcu a typu.
 • Slovné označenie konštrukcie (Radial, Radial Steel, Radial All Steel, Tubeless, atd...).
 • Značka TWI. Označuje miesta po obvode pneumatiky, kde sú v dezéne umiestnené indikátory opotrebenia (výstupky s výškou 1,6 mm).
 • Dátum výroby a homologizačné značky.

Index únosnosti

upraviť

Index únosnosti udáva maximálne dovolené zaťaženie pneumatiky (v kilogramoch). Najnižší index 0 označuje únosnosť 45 kg. Maximálna únosnosť sa z indexu únosnosti vypočíta nasledovne:

 
 • Qmax - maximálna únosnosť v kg
 • LI - index únosnosti (bez rozmeru)

Kategória rýchlosti

upraviť

Kategória rýchlosti udáva maximálnu povolenú rýchlosť pri maximálnom zaťažení pneumatiky. Hodnoty sú uvedené v tabuľke:

kategória
rýchlosti
A1 až A8 B C D E F G J K L M N P Q R S T U H V
maximálna
rýchlosť
[km/h]
5 až 40
po 5
50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 nad 210

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pneumatika

Externé odkazy

upraviť
 • MOČKOŘ, Roman. Motorové vozidlá II. Podvozkové orgány. Bratislava : SjF STU, 1997.