Otvoriť hlavné menu

Počítačová gramotnosť je schopnosť nielen písať, ale aj ovládať základné operácie práce na počítači. Jedna zo základných súčastí novodobého vzdelávania každého človeka, nielen počítačového profesionála. Zahrnuje: súbor vedomostí o možnostiach a medziach počítačov a programovania pre počítače; súbor schopností vhodne definovať úlohu a riešiť ju pomocou počítača; súbor návykov nevyhnutných pre obsluhu počítača; súbor pozitivnych postojov, hodnôt a očakávaní súvisiacich s počítačmi.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.