Počvenníctvo

Počvenníctvo je prúd ruského spoločenského myslenia 60. rokov 19. storočia presadzujúci organické ponímanie sveta. Pri poznávaní javov života treba uplatňovať v prvom rade umeleckú tvorbu. Počvenníci sa pridržiavali idey národnej pôdy ako základu sociálneho a duchovného rozvoja Ruska.

PredstaviteliaUpraviť

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.