Pošta

systém presunu dokumentov a balíkov

Pošta je odvetvie spojov, ktoré zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ a rôznych druhov zásielok pomocou technickej základne, ktorú tvoria poštové strediská, schránky a doručovatelia. Pod týmto pojmom sa rozumie aj budova, kde sa poskytujú poštové služby, prípadne súhrn poštových zásielok.

Slovenská poštová schránka staršieho typu

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pošta
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.