Podtlak

záporný rozdiel medzi daným tlakom plynu

Podtlak je záporný rozdiel medzi daným tlakom plynu (spravidla v nejakom oddelenom priestore) a nejakým referenčným tlakom (spravidla atmosférickým tlakom). Vzniká napríklad ako rozdiel medzi tlakom neprúdiaceho plynu a prúdiaceho plynu.

Pozri aj tlak.