Pojem množiny je jeden zo základných pojmov matematiky. Pojem množiny je dôležitý o. i. pre pochopenie pojmu matematickej štruktúry. Pojem množiny a množina sú odlišné entity.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.