Pokutový kop (iné názvy: penalta, hovorovo jedenástka)[1] je druh futbalového trestu, ktorým rozhodca trestá priestupky spáchané družstvom v blízkosti vlastnej brány. Umožňuje družstvu nebránenú strelu na bránu z malej vzdialenosti, takže výsledkom pokutového kopu je vo veľkej väčšine prípadov gól.

Penalta (Pobrežie SlonovinySrbsko a Čierna Hora)

Nariadenie pokutového kopu upraviť

Pokutový kop nariaďuje rozhodca v prípade, že sa tím dopustil v dobe, keď je lopta v hre, vo vlastnom pokutovom území (bez ohľadu na to, kde v tej dobe bola lopta) proti hráčovi súpera niektorého z priestupkov, za ktorý by sa inak nariaďoval priamy voľný kop. Teda ak hráč nedbalým či bezohľadným spôsobom alebo za použitia neprimeranej sily:[2][3]

 • kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera,
 • podrazí alebo sa pokúsi podraziť súpera,
 • skočí na súpera,
 • vrazí do súpera,
 • udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera,
 • strčí do súpera,
 • odoberá súperovi loptu (napr. sa pri odoberaní lopty dotkne súpera skôr než lopty),

prípadne ak hráč:

 • drží súpera,
 • opľuje súpera,
 • úmyselne zahrá loptu rukou (okrem brankára vo vlastnom pokutovom území).

Nariadenie pokutového kopu nevylučuje udelenie osobného trestu previnenému hráčovi,[4] ak napr. útočník obíde brankára, ale strelu do prázdnej brány v poslednej chvíli rukou zachytí obranca, je nariadený pokutový kop a obranca je vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti súpera.

Prevedenie pokutového kopu upraviť

 
Kým nie je lopta v hre, nesmú ostatní hráči vstúpiť do vyznačenej časti ihriska – do pokutového územia, do pokutového oblúka či bližšie k bránkovej čiare, než je lopta

Brankár mužstva, proti ktorému je nariadený pokutový kop, sa postaví do vlastnej brány, na bránkovú čiaru, tvárou do ihriska. Lopta sa umiestni na značku pokutového kopu (vzdialenú 11 metrov od bránkovej čiary). Jeden z hráčov súpera (môže ním byť aj brankár) je jasne označený na vykonanie pokutového kopu. Všetci ostatní hráči musia stáť mimo pokutového územia a pokutového oblúka a ďalej od bránkovej čiary, než je lopta, až do okamihu rozohrania. Brankár musí do tej doby zostať na bránkovej čiare (môže sa však na nej pohybovať).[5]

Po tom, ako dá rozhodca píšťalkou pokyn na prevedenie kopu, sa môže hráč rozbehnúť a kopnúť loptu na bránu. Len čo sa lopta pohne dopredu, je v hre; brankár môže opustiť bránkovú čiaru a ostatní hráči môžu vojsť do pokutového územia. Hráč prevádzajúci penaltu síce smie brankára pred kopom svojím pohybom miasť, nesmie to však robiť spôsobom, ktorý by podľa názoru rozhodcu bol nešportovým správaním.[6][7] Takto je napríklad zakázané zastaviť sa v rozbehu, previesť kop chrbtom k bráne, predstierať prípravu lopty a náhle nečakane vystreliť, či previesť kop pätou – za takéto správanie rozhodca neuzná prípadne strelený gól, hráčovi udelí osobný trest a hru naviaže nepriamym voľným kopom.[7]

Akcia pokutového kopu skončí v okamihu, keď:

 • lopta prejde bránkovou čiarou do brány,
 • lopta opustí hraciu plochu,
 • lopta sa odrazí od žrde či brvna späť do poľa,
 • brankár loptu chytí alebo vyrazí späť do poľa,
 • lopty sa dotkne niekto iný než brankár,
 • lopta praskne pri náraze do žrde, brvna či dotykom brankára.[8]

Ak lopta skončí v bráne, rozhodca uzná gól a hra pokračuje výkopom zo stredu ihriska ako po bežnom strelení gólu. Ak je i po dokončení akcie pokutového kopu lopta stále v hre, hra normálne pokračuje (ak napríklad brankár penaltu chytil, môže bežným spôsobom prihrať spoluhráčovi). Ak sa lopta odrazí do ihriska od žrde či brvna (prípadne do brány ani nedoletí), musí ju hrať iný hráč než exekútor pokutového kopu – ak sa hráč prevádzajúci pokutový kop dotkne lopty druhýkrát, bez toho, že by sa medzitým lopty dotkol iný hráč, rozhodca preruší hru a nariadi proti jeho družstvu nepriamy voľný kop.

Ak dôjde medzi vydaním signálu na vykonanie pokutového kopu a jeho vykonaním k prípadnému porušeniu pravidiel, nechá rozhodca pokutový kop dokončiť a následne postupuje podľa toho, kto porušil pravidlo: Ak priestupok spáchal člen útočiaceho družstva a pokutový kop skončil gólom, rozhodca gól neuzná a nechá penaltu opakovať; ak bol pokutový kop neúspešný, rozhodca preruší hru a naviaže nepriamym voľným kopom proti útočiacemu družstvu. Ak priestupok spáchal člen brániaceho sa družstva (vrátane brankára) a pokutový kop skončil gólom, rozhodca ho uzná; ak bol kop neúspešný, rozhodca nechá pokutový kop opakovať. Ak pravidlá porušili oba tímy, rozhodca nechá pokutový kop opakovať.[9][10] (Pri opakovaní nemusí byť exekútorom ten istý hráč.[11])

Pravidlo porušil Výsledok kopu
Kop skončil gólom Neúspešný kop
Útočník Kop zopakovaný Nepriamy voľný kop
Obranca Gól uznaný Kop zopakovaný
Oba tímy Kop zopakovaný

Ak rozhodca nariadi pokutový kop na konci niektorého polčasu (prípadne časti predĺženia), keď by už inak hraciu dobu ukončil, je povinný predĺžiť hraciu dobu tak, aby sa mohol pokutový kop uskutočniť.[12][5] V takomto prípade polčas, resp. zápas ukončí okamžite po tom, ako je akcia pokutového kopu skončená s jasným výsledkom (vrátane prípadného opakovania pri porušení pravidiel); na túto situáciu rozhodca pred prevedením kopu upozorní kapitánov oboch tímov.[13]

Penaltový rozstrel upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Penaltový rozstrel

Ak je po konci zápasu výsledné skóre z pohľadu príslušnej súťaže neprijateľné (napr. remíza vo vyraďovacej fáze turnaja, rovnaké skóre v domácom zápase i odvete v turnajoch hraných na dva zápasy, atď.), je potrebné rozhodnúť nejakým ďalším spôsobom. Tým je väčšinou predĺženie zápasu o 2×15 minút; ak ani po tejto dobe nie je rozhodnuté, príde na rad tzv. penaltový rozstrel. Pri penaltovom rozstrele sa vykonávajú kopy podľa podobných pravidiel ako pokutový kop (ale ide o odlišnú hernú situáciu riadenú inými pravidlami), pričom je konečným víťazom družstvo, ktoré z piatich pokusov dosiahlo viac gólov.[14][15]

Referencie upraviť

 1. pokutový kop. In: KORČEK, František; KŠIŇAN, Jozef; MRÁZ, Igor. Futbal: encyklopédia. 2. dopl. vyd. Bratislava : Šport, 1986. 399 s. S. 172 – 173.
 2. Pravidlá futbalu, pravidlo 12, str. 32
 3. Pravidlá futbalu, pravidlo 12, str. 50
 4. Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, ods. 1, str. 68
 5. a b Pravidlá futbalu, pravidlo 14, str. 67
 6. Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, str. 124
 7. a b Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, ods. 12, str. 69
 8. Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, ods. 14, str. 69 – 70
 9. Pravidlá futbalu, pravidlo 14, str. 42 – 43
 10. Pravidla futbalu, pravidlo 14, str. 67 – 68
 11. Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, odst. 4, str. 68
 12. Pravidlá futbalu, pravidlo 14, str. 41
 13. Pravidlá futbalu, výklad pravidla 14, ods. 16, str. 70
 14. Laws of the Game, Procedures to Determine the Winner of a Match or Home-and-Away, str. 50 – 51
 15. Pravidlá futbalu, príloha A, str. 78

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pokutový kop na českej Wikipédii.