Pokutský potok je potok na Strednom Pohroní, v severnej časti okresu Žarnovica. Je to ľavostranný prítok Kľaku, meria 10,6 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v pohorí Vtáčnik, v podcelku Nízky Vtáčnik, na severovýchodnom svahu vrchu Vtáčnik (1 345,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 160 m n. m. Od prameňa tečie severojužným smerom, sprava priberá krátky prítok z východného svahu Vtáčnika (na ňom najvyšší vodopád v CHKO Ponitrie, prepadáva cez doskovité andezity) a ďalší z juhovýchodného svahu Vtáčnika. Oblúkom sa stáča, na krátkom úseku tečie na východ a preteká Hlbokou dolinou. Opäť sa oblúkom stáča na juh, sprava priberá Čertov potok (pri horárni Pokuty), na dolnom toku preteká v blízkosti detského tábora Kollárová na ľavom brehu a preteká okrajom Ostrogrúnskej kotliny. Napokon sa stáča na juhozápad a severne od obce Hrabičov, pri osade Pilhovci, ústi v nadmorskej výške okolo 388 m n. m. do Kľaku.