Politika.sk

televízna politická relácia

Politika.sk bola televízna politická relácia, ktorú vysielala TV JOJ a moderovala Silvia Kušnírová.