Flexná krivosť čiary

(Presmerované z Polomer flexnej krivosti)

Flexná krivosť čiary je derivácia jednotkového tangenciálneho vektora podľa dĺžky oblúka čiary.[1] Je to vektorová veličina, úmerná zmene smeru tangenciálneho vektora pozdĺž čiary. Je vždy kolmá na jeho nositeľku. Leží v smere hlavnej normály čiary a je orientovaná ku stredu krivosti čiary. Označuje sa a má rozmer m−1.

  • t – tangenciálny vektor
  • s – oblúková súradnica bodu na krivke

Polomer flexnej krivosti čiaryUpraviť

Veľkosť flexnej krivosti sa označuje písmenom K. Jej prevrátená hodnota je veľkosť polomeru flexnej krivosti čiary, resp. veľkosť polomeru oskulačnej kružnice čiary.

 
  • K – veľkosť flexnej krivosti čiary
  • R – veľkosť polomeru oskulačnej kružnice čiary

ZdrojeUpraviť

  1. Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II – Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.