Pomoc:Medzijazykové odkazy

Ponuka „V iných jazykoch“ na stránke článku

Medzijazykové odkazy alebo tzv. interwiki sú odkazy pri článku, ktoré odkazujú na inojazyčné články o rovnakej téme na iných Wikipédiách. Zobrazujú sa v ľavom paneli v sekcii s nadpisom V iných jazykoch. Medzijazykové odkazy umožňujú čitateľovi prečítať si články o rovnakej téme v iných jazykoch a tiež uľahčujú preklad či preberanie informácií, obrázkov a pod. z iných verzií článku.

Medzijazykové odkazy sa upravujú v ľavom paneli kliknutím na možnosť Upraviť odkazy. Pokiaľ článok zatiaľ žiadny medzijazykový odkaz nemá, zobrazí sa dialógové okno s dvomi poľami: Jazyk a Stránka. Tu sa zadáva kód jazyka a názov stránky. Pokiaľ už článok interwiki má, zobrazí sa dátová položka na Wikiúdajoch, ktoré slúžia ako centrálna databáza na združovanie medzijazykových odkazov medzi všetkými projektami Wikimedie. Na tejto stránke je možné upraviť interwiki linky v sekcii Wikipédia (napr. pri premenovaní stránky).

V minulosti, pred príchodom Wikiúdajov, sa používali interwiki linky priamo v článkoch; článok musel obsahovať medzijazykový odkaz priamo vo svojom kóde. Tento zoznam však bolo neustále treba kontrolovať a aktualizovať (v prípade vytvorenia článku v inej jazykovej verzii Wikipédie) vo všetkých verziách, čo bolo značne prácne (aj keď s touto úlohou často pomáhali boti). Od zavedenia Wikiúdajov však existuje už len jediný zoznam a interwiki linky sa v článkoch na Wikipédii neuvádzajú.

Prepojenie s Wikiúdajmi

upraviť
Starý systém: Medzijazykové odkazy medzi všetkými jazykmi
Wikiúdaje: Odkazy sú vedené zo stredového miesta ku všetkým jazykovým verziám Wikipédie

Každý článok má na Wikiúdajoch svoju vlastnú položku. Napríklad článok o vesmíre má dátovú položku Q1. Na stránke Wikiúdajov je v sekcii Wikipédia uvedený kompletný zoznam článkov vo všetkých dostupných jazykoch. Tento zoznam sa potom zobrazuje pri každom článku vo všetkých jazykových verziách Wikipédie a je automaticky aktualizovaný po zmene na Wikiúdajoch. Pre všetky projekty s témou vesmír existuje teda jeden zoznam (Wikiúdaje združujú interwiki linky aj pre iné projekty Wikimedie, napr. Wikicitáty, Wikiknihy, Wikiverzitu a pod.).

Úprava medzijazykových odkazov

upraviť

Starý formát

upraviť

Medzijazykové odkazy sa v starom formáte vkladajú na stránku ručne. Dnes sa používajú už len v prípade redaktorských stránok, ktoré sa neprepájajú s Wikiúdajmi.

Medzijazykové odkazy v starom formáte majú nasledujúcu formu:

[[jazykový kód:Názov inojazyčného článku]]

kde jazykový kód je dvojpísmenkový kód z ISO 639 (pozri kompletný zoznam dostupných jazykových wiki na mete). Angličtina je „en“, nemčina je „de“ atď. Takže napríklad v článku o esperante, ktorý je dostupný v mnohých ďalších wiki, môžu medzijazykové odkazy vyzerať napríklad takto:

[[eo:Esperanto]]

S týmito odkazmi zaobchádza softvér zvláštne, pretože sa vo vlastnom texte nezobrazujú. Môžu byť kdekoľvek v zdrojovom texte článku; dávnejšie sa zvykli umiestňovať hore, ale toto bolo trocha problematické – miatlo to začiatočníkov a odkazy sa dokonca zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania, hoci by tam každý radšej videl text samotného odseku. Kvôli tomu sa požaduje, aby jazykové odkazy boli umiestňované na úplný koniec stránky, obvykle spolu s odkazom do kategórie. Toto umiestnenie žiadnym spôsobom nezmení vzhľad odkazov zobrazovanej strany.

(Nemali by ste vkladať odkaz na jazyk, v ktorom píšete, ten by sa v článku zobrazil.)

Dôležité

upraviť

Vložiť do článku v slovenskej Wikipédii odkazy na inojazyčné články projektu je služba našim čitateľom. Aby však bola záruka, že slovenský článok bude neskôr (automaticky) aktualizovaný o ďalšie nové medzijazykové odkazy, je potrebné vložiť odkaz, teda interwiki, na slovenský článok a do anglickej Wikipédie. Tieto odkazy sú totiž vo väčšine prípadov spracovávané robotami, ktorí sa orientujú na anglickej verzii.

Bežné odkazy do inej Wikipédie

upraviť

Vytvárajú sa podobným spôsobom ako predchádzajúce odkazy, avšak pred samotné encyklopedické heslo treba predradiť parametre oddelené dvojbodkou. Na ktorú jazykovú mutáciu Wikipédie má odkaz smerovať, určujete jazykovým kódom. Pozri zoznam týchto kódov.

Príklad 1: Ak by ste potrebovali urobiť priamo v texte článku medzijazykový odkaz na článok v inej Wikipédii (rozumie sa na iný článok, než zodpovedá tomu, ktorý editujete – príklad: v článku o Janovi Husovi je odkaz na Kostnicu, ale slovenská stránka ešte neexistuje, chcem pridať priamy odkaz na stránku v nemčine), vložte pred jazykový kód dvojbodku, takto: [[:de:Konstanz]]de:Konstanz. Na zmenu zobrazeného popisu odkazu sa dá použiť znak | ako pri normálnych odkazoch vnútri jednej Wikipédie: [[:de:Konstanz|nemecký článok o Kostnici]]nemecký článok o Kostnici.

Príklad 2: [[:pl:Sport]] je odkaz, ktorý interpretuje ako pl:Sport. Ide odkaz na na encyklopedické heslo šport v poľskej mutácii Wikipédie. Podobne nasledujúci odkaz [[:fr:Sport]], interpretovaný ako fr:Sport presmeruje na francúzsku encyklopédiu.

Odkazy na cudzojazyčné verzie Wikipédie sú v texte článkov v hlavnom priestore nežiadúce. Celkom neprípustné je používať také odkazy ako náhradu chýbajúcich článkov na slovenskej Wikipédii. Ak je v inom prípade odkaz na článok na cudzojazyčné Wikipédie príhodný, je najlepšie umiestniť ho do Referencií.

Medzijazykové odkazy sa používajú v diskusiách medzi wikipediánmi na informovanie o stave článkov na iných Wikipédiách.

Inojazyčné verzie ostatných projektov Wikimedia

upraviť

Podobne možno odkazovať aj na iné projekty nadácie Wikimedia (projekty ako Wikislovník alebo Wikimedia Commons) a to aj do inojazyčných verzií týchto projektov. Syntax takýchto odkazov môžete nájsť na stránke Pomoc:Odkazy

Bližšie informácie v hlavnom článku: Pomoc:Odkazy#Odkazy na ďalšie projekty Wiki

Pozri aj

upraviť