Porézna látka

Porézna látka je látka, ktorá na svojom povrchu i vo vnútri obsahuje póry.