Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (skratka RID) určuje, ktoré nebezpečné látky sú z medzinárodnej prepravy vylúčené a ktoré sú za určitých podmienok pripustené na prepravu. Poriadok sa skladá zo siedmich častí.

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Klasifikácia tovarov
  3. Vymenovanie nebezpečných tovarov a osobitné ustanovenia a výnimky pre prepravu nebezpečných tovarov balených v obmedzených množstvách
  4. Ustanovenia o používaní obalov, IBC, veľkoobjemových obalov, prenosných nádrží a nádržkových kontajnerov z pevného plastu
  5. Ustanovenia pre odosielanie
  6. Ustanovenia pre konštrukciu a skúšanie obalov, IBC, veľkoobjemových obalov, prenosných nádrží, kovových nádrží a nádržkových kontajnerov z pevného plastu
  7. Ustanovenia pre prepravu, nakladanie, vykladanie a manipuláciu