Porovnávacia jazykoveda

Porovnávacia jazykoveda alebo porovnávacia lingvistika je empirická disciplína, ktorej cieľom je vysvetliť evidentný fakt, že jazyky sa menia a že rôzne prirodzené jazyky sú si vo väčšej alebo menšej miere podobné (príbuzné). Jazykové zmeny a rôzne stupne príbuznosti jazykov sa tu objasňujú na základe súboru tvrdení (hypotéz). V porovnavacej lingvistike sa uskutočňuje typologický, konfrontačný alebo kontrastívny výskum dvoch alebo viacerých jazykov.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Pozri ajUpraviť