Otvoriť hlavné menu

Psí portál sa zrodil 22. mája 2006. Jeho cieľom je informovať o rôznych plemenách, uznaných i neuznaných, v našich zemepisných šírkach etablovanej strešnej organizácii. Na tomto mieste nájdete odpovede na otázky ako spolupracovať pri písaní kynologických článkov.

Kde treba priložiť ruku k dielu?Upraviť

Radi by sme poskytli čitateľom pútavé encyklopedické články o jednotlivých plemenách. V dnešnej dobe sa nemôžeme pochváliť rozsiahlosťou kynologických článkov a tak je prioritou vytváranie nových článkov o plemenách podľa zaužívanej štruktúry. Predovšetkým je treba najskôr venovať naše úsilie početným a rozšíreným plemenám. Treba však dodržať aspoň určitú minimálnu výpovednú hodnotu článku, ktorá spočíva aspoň vo vyplnení {{šablóny}} a krátkej charakteristiky plemena.

Inšpiráciu nájdeš tiež na hlavnej stránke portálu v pravom oddiele, kde sa nachádza zoznam článkov vyžadujúcich úpravu, či zoznam chýbajúcich článkov.

ŠablónyUpraviť

ZdrojeUpraviť